Uloguj se

Pretraga
Pronađite nas na
Sunčana dolina

Sunčana dolina

Sunčana Dolina

Razvoj Kompleksa Sunčana Dolina predstavlja novu praksu u  razvoju održive stambene i ekonomske planske aktivnosti koja će biti u satnju da pokaže svoju dugoročnu rentabilnost sa jasnim ciljem da sačuvamo, zaštitimo i istaknemo njen potencijal kroz konkretne uspešne primere savremenog vida stanovanja, razvoja malog i srednjeg sektora poljopeivredne i poslovne aktivnosti.

Podržavanje razvoja ekonomskih sadržaja u okolini stambenog kompleksa uz originalna poslovna rešenja, imaju za cilj razvoj aktivnosti koje treba da doprinesu da se u budućnosti Kompleks Sunčana Dolina ne pretvori u usamljeno ostrvo već u dobar primer i genarator novog vida održivog razvoja.

Promocija Kompleksa Sunčana Dolina i ekonomske održivosti projekata pokazaće svoju korist lokalnom stanovništvu koje u kratkom vremenu može da bude u situaciji da izabere promenu svojih tradicionalnih ekonomskih aktivnosti sa inovativnim aktivnostima kao izvorom prihoda i povećanja standarda.

Razvoj projekta Kompleksa Sunčana Dolina mora da ide zajedno sa jasnio definisanim interesom da se zadrži i sačuva životna sredina, zaštite kulturni, ljuski resursi i da se na bazi lokalnih tradicija stanovništva stvara nova socijalna sredina sa savremenim karakteristikama.

Razvoj projekta Kompleksa Sunčana Dolina imaće veliki broj eksternih efekata koji će proisteći istovremenom realizacijom izgradnje stambenog kompleksa i razvoja ekonomski održivih aktivnosti, a čiji se efekti ne mogu sa sigurnošću materjalno kvantifikovati kroz:

  • Upošljavanje lokalnih građevinskih firmi i ljudi u toku izgradnje planiranih objekata
  • Veći promet lokalnih proizvođača građevinskog materijala i proizvođača robe za opremanje izgrađenih kapaciteta
  • Planirano zapošljavanje preko 300 lica, samo u prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa
  • Unapređenje, izgradnja i renoviranje putne infrastrukture u lokalnoj sredini
  • Povećana ekonomska aktivnost koja će pozitivno uticati na lokalno stanovništvo kao i na privrednike iz okolnih mesta
  • Oživljavanje jednog od najslabije razvijenih i naseljenih krajeva Republike Srbije
  • Poboljšanje imidža Srbije koji će se pozitivno odraziti i na ostale aktivosti u zemlji itd.

Realizacija samog projekta Kompleksa Sunčana Dolina treba da izazove reakciju koja dovodi do toga da ne moramo da brinemo o čistim ekonomskim trofejima već o održanju i razvoju lokalne sredine kojoj dodajemo vrednosti kao što su nove ekonomske i socijalne prakse, nove estetske doživljaje, nove odnose sa drugim ljudima i čitav niz novih iskustava...