Uloguj se

Pretraga
Pronađite nas na
Сунчана долина

Сунчана долина

Сунчана Долина

Развој Комплекса Сунчана Долина представља нову праксу у  развоју одрживе стамбене и економске планске активности која ће бити у сатњу да покаже своју дугорочну рентабилност са јасним циљем да сачувамо, заштитимо и истакнемо њен потенцијал кроз конкретне успешне примере савременог вида становања, развоја малог и средњег сектора пољопеивредне и пословне активности.

Подржавање развоја економских садржаја у околини стамбеног комплекса уз оригинална пословна решења, имају за циљ развој активности које треба да допринесу да се у будућности Комплекс Сунчана Долина не претвори у усамљено острво већ у добар пример и генаратор новог вида одрживог развоја.

Промоција Комплекса Сунчана Долина и економске одрживости пројеката показаће своју корист локалном становништву које у кратком времену може да буде у ситуацији да изабере промену својих традиционалних економских активности са иновативним активностима као извором прихода и повећанја стандарда.

Развој пројекта Комплекса Сунчана Долина мора да иде заједно са јаснио дефинисаним интересом да се задржи и сачува животна средина, заштите културни, љуски ресурси и да се на бази локалних традиција становништва ствара нова социјална средина са савременим карактеристикама.

Развој пројекта Комплекса Сунчана Долина имаће велики број екстерних ефеката који ће проистећи истовременом реализацијом изградње стамбеног комплекса и развоја економски одрживих активности, а чији се ефекти не могу са сигурношћу матерјално квантификовати кроз:

  • Упошљавање локалних грађевинских фирми и људи у току изградње планираних објеката
  • Већи промет локалних произвођача грађевинског материјала и произвођача робе за опремање изграђених капацитета
  • Планирано запошљавање преко 300 лица, само у првој фази изградње стамбеног комплекса
  • Унапређење, изградња и реновирање путне инфраструктуре у локалној средини
  • Повећана економска активност која ће позитивно утицати на локално становништво као и на привреднике из околних места
  • Оживљавање једног од најслабије развијених и насељених крајева Републике Србије
  • Побољшање имиџа Србије који ће се позитивно одразити и на остале активости у земљи итд.

Реализација самог пројекта Комплекса Сунчана Долина треба да изазове реакцију која доводи до тога да не морамо да бринемо о чистим економским трофејима већ о одржању и развоју локалне средине којој додајемо вредности као што су нове економске и социјалне праксе, нове естетске доживљаје, нове односе са другим људима и читав низ нових искустава...